HVAC

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ PHỤ TÙNG BÁCH KHOA

Hotline: +84 903999357

Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Thương hiệu

Máy lạnh Trane điều hòa nhiệt độ ,thiết bị sưởi ấm

Máy Lạnh Trane ngưng
Trane cung cp cho bn rt nhiu la chn khi nói đến ngôi nhà ca bn và nhu cu làm mát nóng.H có điu hòa không khí thng mát và ngưng bơm nhit t 1-1/2 công sut 5 tn vi mt trong hai cht làm lnh thân thin vi môi trường 410a hoc tiêu chun R22. Đơn v ca h trong phm vi xếp hng SEER 13,00-19,00 SEER. H cung cp mt máy nén 10 năm và bo hành cun dây trên tt c các đơn v và 5 hoc các b phn 10-năm bo hành ph thuc vào t bn chn. Vì vy, không có vn đề gì bn đang tìm kiếm Trane có mt h thng thoi mái nhà cho bn.

 

 

Trane Air Handlers 
Khi cài đặt mt bơm nhit bình ngưng, bn cn phi có x lý không khí để đi vi nó. X lý không khí là đơn v phân phi trong nhà mà không khí trong sut quý v v nhà. Tùy thuc vào thiết b ngưng t bn chn, bn có th chn la chn mt x lý không khí hiu qu tiêu chun hoc mt trong các biến cao tc độ x lý không khí hiu qu ca Trane. Tt c các x lý không khí Trane đi kèm vi mt tiêu chun 5 năm b phn bo hành, nhưng nếu bn cài đặt mt trong nhng x lý không khí hiu qu cao vi cao ngưng t hiu qu ca Trane bo hành ca bn tăng lên đến 10 năm.

 

 

 

 

Trane khí Lò 
Khi bn có nhu cu thay thế thiết b sưởi m, Trane cung cp cho bn kh năng la chn các lò khí s đáp ng tt nht nhu cu ca bn.Trane cung cp giai đon, hai giai đon và lò tc độ biến 80%, 90% và hiu qu 95%, có nghĩa là t l phn trăm hiu qu mà bn chn là tương đương vi t l nhiên liu bn ph.Nếu không, nếu bn có mt lò 80%, 80% ca quý v v nhà sưởi m chi phí nhiên liu thc s là nhng gì được s dng để sưởi m nhà ca bn và 20% b mt ra khi ng khói ca bn. Như vi tt c các thiết b Trane, bn s có được mt tiêu chun 5 năm b phn bo hành, nhưng khi bn cài đặt mt vi mt h thng hiu qu cao Trane hoàn thành nó tăng lên đến 10 năm. Khi bn kết hp các lò khí bn chn mt cun dây thiết b bay hơi hiu qu tiêu chun hoc cao và ngưng t, bn kết thúc vi mt h thng tin nghi trong nhà bn biết bn có th ph thuc vào.
 

 

 

Trane công xuất lớn
Trane điu hòa không khí, máy bơm nhit và / đơn v gói đin khí đốt cung cp cho bn tt c các tin nghi trong nhà ca bn cn trong mt đơn v. Như vi tt c các thiết b Trane, bn có nhiu la chn để la chn để đáp ng nhu cu ca bn. H có sn trong 2-5 tn cho các ng dng dân cư vi xếp hng SEER khác nhau, 13,00-16,00 SEER.Cho các ng dng thương mi, h có sn trong 2-1/2 ti 25 tn. Tt c các đơn v dân cư gói đi kèm vi mt tiêu chun 5 năm b phn bo hành và ph thuc vào các đơn v bn la chn, bn s có được mt trong hai máy nén tiêu chun 5 hoc 10 năm và bo hành cun dây ngoài tri.

 

 

Vi tt c các thiết b Trane, cho dù đó là mt ng dng dân cư, thương mi, có mt tùy chn bo hành m rng có sn thông qua Trane để m rng phm vi bo hành ca bn, mà s bao gm lao động ca bn, cht làm lnh và chi phí khác không được nhà sn xut bo hành. Xin hi bn k thut để biết thêm thông tin và giá c.